U SLAVONSKOM BRODU ODRŽANA EDUKACIJA: „OSNAŽIMO ZNANJA I VJEŠTINE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITE NA RADU“ U SKLOPU PROJEKTA ”ZAŠTITA NA RADU – PRILIKA I IZAZOV U SOCIJALNOM DIJALOGU”

U četvrtak 21. veljače i petak 22. veljače 2019. godine u Slavonskom Brodu je održana edukacija radionica „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu“, druga od četiri edukacije u sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po Pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

Sudionici ove dvodnevna edukacije iz Brodsko-posavske županije, zaposlenici i članovi nositelja projekta i projektnih partnera (sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca) na zanimljiv i interaktivan način obradili su deset cjelina: ”Zakon o zaštiti na radu”, ”Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu”, ”Osposobljavanje za rad na siguran način”, ” Obveze i prava radnika”, ” Odbor za zaštitu na radu”, ” Procjena rizika”, ” Praktična radionica izrade procjene rizika” (prvi dan), ” Pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu”, ” Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu”, ” Postupci povjerenika radnika za zaštitu na radu” (drugi dan). Sudionici su kroz diskusiju i raspravu imali priliku razmjeniti iskustva i najbolje prakse iznošenjem primjera iz prakse na temu djelovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Edukaciju su vodili Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko društvo inženjera sigurnosti.

Projekt se nastavlja trećom edukacijom ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu”,  koje će se održati 14. i 15. ožujka 2019. godine u Osijeku.