Rezultati istraživanje kvalitete socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Veseli nas što vam možemo predstaviti publikaciju „Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ nastalu u sklopu projekta „Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100 %-tnom iznosu.

Posebno zahvaljujemo istraživačkom timu i svim sudionicima, koji su odvojili vrijeme za popunjavanje ankete, na angažmanu kojim su omogućili nastanak ove publikacije.

Publikacija je namijenjena svima onima koji su zainteresirani za socijalni dijalog i suradnju njegovih dionika (bilo na strani poslodavca ili na strani radnika), a posebno za one koji su članovi sindikata i djeluju u radničkim vijećima ili su povjerenici radnika za zaštitu na radu jer je socijalni dijalog svima njima glavni alat u zaštiti prava radnika i poboljšavanju uvjeta rada.

Problemi i izazovi s kojima se zajedno sa socijalnim partnerima svakodnevno susrećemo povezani su s nedovoljnim i često neučinkovitim socijalnim dijalogom o pitanjima važnima za zdravlje radnika i sigurnost na radu. Nerazumijevanje uloge i obaveza povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu u kombinaciji s nedovoljno razvijenim stručnim kapacitetima za provedbu socijalnog dijaloga o pitanjima važnima za zdravlje radnika i sigurnost na radu često rezultiraju neučinkovitom provedbom mjera zaštite na radu.

Vjerujemo da će nam publikacija „Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ kao i “Priručnik za praktičan rad povjerenika radnika za zaštitu na radu”pomoći da bolje razumijemo vlastitu ulogu i obaveze te unaprijedimo osobne kapacitete važne za provođenje učinkovitijeg socijalnog dijaloga o pitanjima važnim za zdravlje radnika i sigurnost na radu.

Vinko Jušić, predsjednik NSRPHP

Darko Maras, predsjednik NSSP i koordinator projekta

Željko Jurić, glavni tajnik NSRPHP i voditelj Projekta

 

Publikaciju “Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite i sigurnosti na radu” možete vidjeti ovdje

Publikaciju “Priručnik za praktičan rad povjerenika radnika za ZNR” možete vidjeti ovdje