Projekt

U Kutjevu održana radionica ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”

U petak 7. prosinca 2018. godine u Kutjevu je održana zadnja edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”, koja se provodi u okviru EU projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Na edukaciji su na interaktivan način obrađene cjeline: ”Zaštita na radu”, ”Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu”, ”Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje” i ”Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU”, a na kraju je održana i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse polaznica i polaznika.

VIŠE O TOME

Rezultati istraživanje kvalitete socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Veseli nas što vam možemo predstaviti publikaciju „Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ nastalu u sklopu projekta „Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100 %-tnom iznosu.

VIŠE O TOME

 

 

U Slavonskom Brodu održana edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje

U sklopu projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u petak 16. studenog 2018. godine u Slavonskom Brodu održana je treća od četiri planirane edukacije ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”, od kojih je prva održana u Vinkovcima, druga u Osijeku, a zadnja četvrta će se održati u Kutjevu.

VIŠE O TOME

Održana edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u Osijeku

U okviru projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III’, u petak 26. listopada 2018. godine održana je druga edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u Osijeku.

VIŠE O TOME

Radionica ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u sklopu Projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu”

U sklopu projekta „ZAŠTITA NA RADU – PRILIKA I IZAZOV U SOCIJALNOM DIJALOGU“ koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, a kojem je cilj istražiti kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

VIŠE O TOME

Projekt ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu”,  provodi se kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po Pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

Projektom je planirano istražiti kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

Više o projektu ovdje.

 

U OSIJEKU ODRŽANA Edukacija „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštite na radu“

Ožujak 18. 2019.

U četvrtak 14. ožujka i petak 15. ožujka 2019. godine u Osijeku je održana edukacija ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu” treća od četiri ovakve edukacije u sklopu aktivnosti  projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”. Nositelj projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, a partneri na projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija. Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

VIŠE O TOME

U VINKOVCIMA ODRŽANA Edukacija „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitU na radu“

U sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po Pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u četvrtak 4. travnja i petak 5. travnja 2019. godine u Vinkovcima je održana zadnja od četiri predviđene edukacije na temu „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu“ .

VIŠE O TOME

ODRŽAN OKRUGLI STOL „zaštita na radu – PRILIKA I IZAZOV“

SVIBANJ 29. 2019.

U petak 24. svibnja 2019. godine u Osijeku je održan Okrugli stol „Zaštita na radu – prilika i izazov“ u sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

VIŠE O TOME

 

NA OTOKU PRVIĆU ODRŽANA radionica „zaštita na radu U PRAKSI

U razdoblju od 22. do 29. lipnja 2019. godine na otoku Prviću održane su četiri interaktivne radionice „Zaštita na radu u praksi“ u sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

VIŠE O TOME

 

KAKO PRONAĆI I MOTIVIRATI RADNIKE ZA SEZONSKI RAD?

Dana 11. lipnja 2021. godine u Osijeku održano je savjetovanje „Kako pronaći i motivirati radnike za sezonski rad?“ u sklopu projekta Sezonski rad u Slavoniji,  financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske, ukupne vrijednosti 981.691,09 kuna, kojega je nositelj Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, a partneri su Požeško-slavonska županija, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat „Socijalna Pravda“ i Brodsko-posavska Županija.

VIŠE O TOME

 

Kako osigurati rad sezonaca kroz više sezona?“.

U sklopu projekta „Sezonski rad u Slavoniji“ , dana 04.10.2021. godine,  u Vinkovcima je održano savjetovanje „Kako osigurati rad sezonaca kroz više sezona?“.

Na savjetovanju  je sudjelovalo preko 20 sudionika, predstavnika poslodavaca koji sezonski zapošljavaju i predstavnika sindikata. Panelisti koji su sudjelovali u raspravi činili su predstavnici poslodavaca iz djelatnosti turizma, prehrambeno- prerađivačke industrije, poljoprivrede i prometa te  predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vinkovci.

VIŠE O TOME