U KUTJEVU ODRŽANA EDUKACIJA: „OSNAŽIMO ZNANJA I VJEŠTINE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITE NA RADU“

U četvrtak 31. siječnja i petak 1. veljače 2019. godine u Kutjevu je održana edukacija „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu“, prva od četiri ovakve edukacije u sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnog dijaloga” koja se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

Tema ove dvodnevne edukacije obrađena je na interaktivan način kroz deset cjelina: ”Zakon o zaštiti na radu”, ”Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu”, ”Osposobljavanje za rad na siguran način”, ” Obveze i prava radnika”, ” Odbor za zaštitu na radu”, ”Procjena rizika”, ” Praktična radionica izrade procjene rizika” (prvi dan), ” Pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu”, “Prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu”, ”Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu”, ”Postupci povjerenika radnika za zaštitu na radu” (drugi dan), a na kraju drugog dana je održana i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse na temu djelovanja povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Iako je bilo planirano sudjelovanje 20 sudionika, na edukaciji je sudjelovalo je 27 dionica i dionika iz Požeško-slavonske županije, članova NSRPHP-a, predstavnika sindikata udruženih u NHS te predstavnika poslodavaca članova HUP-a, kojima su po završetku edukacije uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Vjerujemo da su sudionici edukacije osnažili i unaprijedili stručna znanja i praktične vještine za kvalitetan socijalni dijalog u području zaštite na radu, ovladali odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenim propisima koje mogu primjenjivati u svakodnevnom radu te osnažili svoje stručne kapacitete nužne za kvalitetan socijalni dijalog o pitanjima važnim za radnike i rad na siguran način.

Edukaciju su pripremili i vodili Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko društvo inženjera sigurnosti.

Budući se projekt provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije, druga u nizu edukacija „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu“ će se održati 21. i 22. veljače u Slavonskom Brodu.

Nositelj projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, a partneri na projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija. Ukupna vrijednost projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Projekt traje 18 mjeseci i završava 28. rujna 2019. godine.

burst