U Kutjevu održana radionica ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”

U petak 7. prosinca 2018. godine u Kutjevu je održana zadnja edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”, koja se provodi u okviru EU projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

Na edukaciji su na interaktivan način obrađene cjeline: ”Zaštita na radu”, ”Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu”, ”Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje” i ”Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU”, a na kraju je održana i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse polaznica i polaznika.

Na edukaciji je sudjelovalo sedamnaest dionica i dionika iz Požeško-slavonske županije, predstavnica i predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Cilj ove edukacije je osnaženje pregovaračkih kapaciteta dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga i kvalitetnu i učinkovitu zaštitu na radu i trebao je rezultirati s 80 osposobljenih dionica i dionika i priručnikom za edukaciju, a taj broj je veći od planiranog, jer je ukupno osposobljeno 91 dionica i dionik socijalnog dijaloga.

U okviru pojekta planirane su i aktivnosti: 1) Istraživanje ”Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu”, 2) Edukacija ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu”, 3) Radionica ”Zaštita na radu u praksi” i 4) Okrugli stol ”Zaštita na radu – prilika i izazov”. S osposobljavanjem dionica i dionika socijalnog dijaloga nastavljamo  dana 31. siječnja i 1. veljače 2019. godine u Kutjevu, kada će se održati prva, od ukupno četiri, dvodnevne edukacije ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu”.

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, a partneri na projektu su Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija, te Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati i Nezavisni sindikat »Socijalna pravda«. Ukupna vrijednost projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.

Koordinator projekta Darko Maras