Inovativni načini zapošljavanja sezonskih radnika

Dana 6.12.2021. u Osijeku održano je stručno savjetovanje na temu „Inovativni načini zapošljavanja sezonskih radnika“ u sklopu projekta „Sezonski rad u Slavoniji“ u organizaciji Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića.

Uz moderatoricu Franku Klekar iz Coca Cola-e, te paneliste gosp. Zvonimira Bartolića iz Spider Grupe, gosp. Damira Podhorskog iz Escape studio marketinške agencije, Doc. dr.sc. Anton Petričević sa katedre Radnopravnih i socijalnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku i gđe. Barbare Babić iz Agencije za zapošljavanje DEKRA na stručnom savjetovanju sudjelovali su i predstavnici poslodavaca iz Slavonskih županija u kojima je zastupljen sezonski rad, kao i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te sindikata koji su se aktivno uključivali u raspravu sa pitanjima i prijedlozima na temu.

Rasprava je uključivala slijedeća pitanja:

  1. Koliko je važna analiza potreba i profila radnih mjesta – Sudionici su istaknuli da je analiza potreba i profila radnih mjesta temeljna aktivnost u procesu zapošljavanja koja nam daje odgovore na cijeli niz pitanja važnih za poslodavca. Svrha je ove analize identificirati ljudske resurse i  potencijale te utvrditi koliko su isti sukladni strateškim ciljevima poslodavca. Analiza treba uključivati cijeli niz podataka o brojnosti, kvalificiranosti i raspoređenosti kadrova važnih poslodavcima za obavljanje njihove djelatnosti. Kvaliteta praćenja ovih podataka na nivou poslovnih organizacija izrazito je važna i bitna za donošenje kvalitetnih odluka o zapošljavanju potrebnih kadrova.

 

  1. Kako unaprijediti postupak oglašavanja slobodnih radnih mjesta – Način na koji danas oglašavamo slobodna radna mjesta često je unificiran i jednoličan jer se oglasi jednog poslodavca rijetko razlikuju od oglasa drugih poslodavaca. Učinak takvog oglašavanja je često veliki broj prijava kandidata koji ne ispunjavaju tražene uvjete ili ih pak samo djelomično zadovoljavaju. No, neke kompanije izabrale se drugačiji i inovativniji način predstavljanja budućim radnicima pa su tako kroz online igru „Animal crossing“ osmislile svoj virtualni ured na kojem objavljuju oglase za slobodna radna mjesta i upoznaju kandidate sa radnim okruženjem i organizacijskom kulturom. Poslodavac, umjesto klasičnih oglasa koji se uglavnom sastoje od opisa poslova i uvjeta koje nudi, može prilikom oglašavanja istaknuti i neke druge vrijednosti. Tako u turističkoj djelatnosti imamo primjera u kojima poslodavac ističe prirodne ljepote mjesta u kojem će radnik raditi. Kako naši sudionici dolaze iz različitih industrija, upoznali smo se sa tradicionalnim pristupom preporuka zaposlenika za pronalazak novih poljoprivrednih radnika Spider Grupe, kao i student huntingom Escape studija.

 

  1. Kako sezonski radnici traže sezonski posao – Rezultati istraživanja sezonskog rada u Slavoniji pokazali su da radnici u najvećoj mjeri sezonski posao pronalaze osobnim kontaktom tj. uz pomoć prijatelja, rodbine i poznanika (56,16%), a 21,92% posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Direktni kontakt s poslodavcima ostvarilo je 26,03% ispitanika (bilo da su poslodavci kontaktirali radnike ili obrnuto). Mali je broj onih koji koriste suvremena sredstva komunikacije – internetske portale za zapošljavanje koristi 13,7% ispitanika, a 4,11% koristi društvene mreže. Iz navedenog proizlazi da se radnici ponajprije oslanjaju na osobne kontakte, a manje koriste institucionalne posrednike i suvremena sredstva komunikacije.

 

  1. Imamo li učinkovit selekcijski proces – Selekciji postupak najčešće se sastoji od pregleda pristiglih životopisa, predselekcije, testiranja (stručnog/psihologijskog) i dubinskog intervjua što u konačnici dovodi do odabira zaposlenika i njegovog/njezinog uvođenja u posao. U selekcijskom procesu tek mali broj poslodavaca koristi digitalne tehnologije i posebne aplikacije. Iako na hrvatskom tržištu postoje platforme i aplikacije koje omogućavaju brži pregled pristiglih prijava i predselekciju kandidata prema unaprijed jasno definiranim kriterijima. No i nadalje veliki dio razgovora za posao i testiranja odvija se osobno. Agencija za zapošljavanje DEKRA predstavila nam je njihovu aplikaciju “Chatyourjob” kojom su otišli jedan korak dalje pri inovativnom načinu oglašavanja radnih mjesta i pronalaska kandidata na tržištu rada koristeći njihove interne baze, društvene mreže i job portale.

 

Zaključci:

Sudionici su se složili kako je potrebno napraviti novi iskorak prema direktnijem pristupu sezonskim radnicima te naglasili kako bi razvoj digitalnih tehnologija u procesu selekcije i zapošljavanja značajno doprinijelo istom. Osim klasičnih načina komunikacije sa potencijalnim radnicima važno je koristiti sve druge dostupne komunikacijske alate kao što su društvene mreže (Facebook, Instagram i sl.) i komunikacijske platforme (Viber, WhatsUp, e-mail, SMS, Skype, Zoom, Teams i slično). Razvoj posebnih aplikacija za selekciju zasigurno će osigurati pristup novim generacijama radnika. Sudionici su istaknuli i potrebu za stvaranjem nacionalne (ili barem regionalne) baze sezonskih radnika koju bi poslodavci mogli koristiti za brže i kvalitetnije zapošljavanje.

 

Sudionici su se složili kako je važno raditi na razvoju ugleda, imidža i brand-a poslodavaca. Poslodavci koji se brendiraju kao poželjni poslodavci češće zapošljavaju kvalitetnije radnike, stoga je razvoj brand-a poželjnog poslodavca sve važniji jer su u konačnici radnici ti koji traže posao i javljaju se na oglase osobito onih poslodavaca koji su im poželjni. Poslodavci trebaju nastaviti raditi na javnoj slici svoje kompanije ali i na izgradnji transparentnih i pozitivnih internih odnosa. Važno je i kreiranje jasne strategije kako se poslodavac brandira na tržištu jer se zaposlenici vole poistovjetiti sa uspjehom kompanije u kojoj rade i čijem su uspjehu i sami doprinijeli. Ugled i imidž poslodavca stvara se od početka osnivanja kompanije kroz sve one aktivnosti koje kompanija radi za svoje radnike.

 

Sudionici su se složili da postoji potreba za unapređenjem sustava posredovanja u zapošljavanju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji bi bio dostupniji nezaposlenim osobama i koji bi ih potpunije upoznao s potrebama poslodavca. Naročito bi bilo potrebno pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje uspostaviti platformu isključivo za zapošljavanje sezonskih radnika.