NA OTOKU PRVIĆU ODRŽANA RADIONICA „ZAŠTITA NA RADU U PRAKSI“

LIPANJ 30. 2019.

 

U razdoblju od 22. do 29. lipnja 2019. godine na otoku Prviću održane su četiri interaktivne radionice „Zaštita na radu u praksi“ u sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi u sklopu Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III”.

Na radionici je sudjelovalo sedamdesetdevet dionica i dionika iz Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, predstavnica i predstavnika NSRPHP-a, NSSP-a te sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, a istima su po završetku uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Kroz radionicu kojoj je cilj bio ukazati i osvijestiti da je osnova učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu radnika prevencija, a ne saniranje šteta koje proizlaze iz ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih oboljenja u vezi s radom, dionice i dionici radionice pripremili su niz kampanja za siguran rad, te kampanja za poticanje zaposlenika na prijavljivanje propusta s kojima se svakodnevno susreću na radnom mjestu a koji mogu dovesti do ozbiljnih incidenata i nesreća, a neke od njih možete pogledati OVDJE

Radionicu su pripremili i vodili predavači iz tvrtke Tecumviva d.o.o.

Nakon provedenog Istraživanja ”Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu” (od 06.-08. 2018.) kojim smo istražili kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”(od 10. – 12. 2018.) i ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za ZNR ” (od 01. – 04. 2019.) kojim smo unaprijedili znanja i vještine dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, te Okruglog stola ”Zaštita na radu – prilika i izazov” (05. 2019.) na kojem smo razmjenili iskustava i najbolje prakse za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, s ove četiri praktične radionice “Zaštita na radu u praksi” odrađene su sve planirane projektne aktivnosti i u cijelosti ostvareni željeni ciljevi projekta.

Završnom konferencijom,  koja će se održati u mjesecu rujnu 2019. godine u Slavonskom Brodu, sumirati će se provedene aktivnosti projekta i analizirati njihovi učinci i korisnost.