U VINKOVCIMA ODRŽANA EDUKACIJA „OSNAŽIMO ZNANJA I VJEŠTINE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU“

U sklopu projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po Pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u četvrtak 4. travnja i petak 5. travnja 2019. godine u Vinkovcima je održana zadnja od četiri predviđene edukacije na temu „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu“ .

Na edukaciji je sudjelovalo 22 dionica/ka iz Vukovarsko-srijemske županije, predstavnica/ka NSRPHP-a, NSSP-a i sindikata udruženih u NHS kao i predstavnica/ka poslodavaca članica HUP-a, kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o osposobljavanju.
Zahvaljujemo predavačima gđi. Ani Šijaković i gosp. Cvetanu Kovač koji su na vrlo interaktivan i zanimljiv način sudionicima radionica “Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu” prenijeli svoja znanja i praktična iskustva te im pomogli da i sami osnaže znanja i vještine ključne za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu i kvalitetan socijalni dijalog u području zaštite na radu.
Provedbu projekta nastavljamo s Okruglim stolom ”Zaštita na radu – prilika i izazov”, koji će se održati 24. svibnja 2019. godine u Osijeku, a tijekom održavanja kojeg će biti predstavljeni i rezultati Istraživanja ”Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu” provedenog u periodu od lipnja do kolovoza 2018. godine.

burst