U Slavonskom Brodu održana edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje

U sklopu projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III” u petak 16. studenog 2018. godine u Slavonskom Brodu održana je treća od četiri planirane edukacije ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”, od kojih je prva održana u Vinkovcima, druga u Osijeku, a zadnja četvrta će se održati u Kutjevu.

Odaziv je i na ovu edukaciju, kao i na prethodne dvije, bio veći od očekivanog, pa je na istoj sudjelovalo 23-oje dionica i dionika iz Brodsko-posavske županije, predstavnica i predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, a istima su po završetku uručena Uvjerenja o osposobljavanju.
Do danas smo unaprijedili znanja i osnažili pregovaračke kapacitete 70 dionica i dionika, važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu te za kvalitetniji i učinkovitiji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika.
Sljedeća edukacija za dionice i dionike iz Požeško-slavonske županije, predstavnice i predstavnike sindikata udruženih u Nezavisne hrvatskih sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, održat će se u petak 7. prosinca 2018. godine u Kutjevu, a izvjesno je da će i na ovoj edukaciji broj dionica i dionika biti veći od planiranog.
Cjelokupni projekt provodi se na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije a uz do sada provedeno istraživanje kvalitete socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu koje rezultate nestrpljivo očekujemo i iste ćemo Vam predstaviti kroz publikaciju “Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu” i “Priručnik za praktičan rad povjerenika radnika” te održanih edukacija “Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” do kraja projekta, koji traje do 28.09. 2019. godine, održati će se još četiri edukacija na temu ”Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu”, okrugli stol na temu ”Zaštita na radu – prilika i izazov” te praktična radionica ”Zaštita na radu u praksi”.
Partneri Nezavisnom sindikatu radnika u proizvodnji hrane i pića na ovom projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija, ukupna vrijednost projekta je 962.917,20. kuna, a isti se financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.