Održana edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u Osijeku

U okviru projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu” koji se provodi kao dio Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” po pozivu ”Jačanje socijalnog dijaloga – faza III’, u petak 26. listopada 2018. godine održana je druga edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u Osijeku.

Odaziv je bio daleko iznad očekivanog pa je umjesto planiranih dvadeset, u radu edukacije sudjelovalo trideset dionica i dionika iz Osječko-baranjske županije, predstavnica i predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca.
Edukatorice su i na ovoj edukaciji obradile teme ”Zaštita na radu”, ”Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu”, ”Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje” i ”Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU” na zanimljiv i interaktivan način, s vrlo aktivnim sudjelovanjem sudionika, uz diskusiju i razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse.
Cilj ove edukacije je osnažiti pregovaračke kapacitete dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga i kvalitetnu i učinkovitu zaštitu na radu i treba rezultirati s 80 osposobljenih dionika i priručnikom za edukaciju, a već sada je izvjesno da će taj broj biti znatno veći od planiranog.
Sljedeća edukacija ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” za dionice i dionike iz Brodsko-posavske županije, predstavnice i predstavnike sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavce članove Hrvatske udruge poslodavaca, održat će se u petak 16. studenog 2018. godine u Slavonskom Brodu.