Radionica ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje” u sklopu Projekta ”Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu”

U sklopu projekta „ZAŠTITA NA RADU – PRILIKA I IZAZOV U SOCIJALNOM DIJALOGU“ koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda, a kojem je cilj istražiti kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine dionika važnih za osnaženje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog po pitanjima važnim za zdravlje i sigurnost radnika te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje „Škole socijalnog dijaloga“, organizirana je i provedena u petak 12. listopada 2018. godine u Vinkovcima prva od četiri radionice ”Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje”.

Ukupno 20 sudionika i sudionica iz Vukovarsko-srijemske županije (sindikalnih predstavnika sindikata udruženih u NHS te predstavnika poslodavaca članica HUP-a) osnažilo je pregovaračke kapacitete važne za osnaživanje socijalnog dijaloga te kvalitetnu i učinkovitu zaštitu na radu. Kroz 5 interaktivnih cjelina: ”Zaštita na radu”, ”Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje”, ”Zakon o zaštiti na radu”, ”Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu”, te ”Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU” sudionici su imali priliku osnažiti svoja stručna znanja i pregovaračke vještine te vježbati tehnike važne za uspješno kolektivno pregovaranje’. Po završetku sudionicima je uručeno Uvjerenje o sudjelovanju te Priručnik „Zaštita na radu kroz kolektivno progovaranje“ koji pruža uvid u zaštitu na radu kroz prikaz zakonodavnih rješenja sadržanih u dva temeljna propisa i to: Zakonu o zaštiti na radu i Zakona o radu.

Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije a slijedeća radionica održat će se u petak 26. listopada 2018. godine u Osijeku za sindikalne predstavnike sindikata udruženih u NHS i predstavnike poslodavaca članica HUP-a Osječko-baranjske županije.

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića, a partneri na projektu su: Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija, HUP, NHS i Nezavisni sindikat »Socijalna pravda«. Ukupna vrijednost projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.  Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

Obrazovanje i osposobljavanje u području zaštite na radu nikada ne smiju prestati, jer zahtjevi suvremenih načina rada neprestano stavljaju nove izazove pred sve dionike i traže preispitivanje novih načina i mjera zaštite na radu. Provedena radionica samo je polazna osnova za neka buduća promišljanja o zaštiti na radu i podsjetnik na temelje na kojima današnji sustav počiva.

 

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića.“